Sonuç Açıklama Sistemi

2016/2017 Güz Dönemi Notları

2016/2017 Güz Dönemi Notları

NOT: Ortalama bilgisi, Güz dönemi için toplam 40 puan üzerinden elde edilen puan bilgisi olarak verilmiştir. (Bahar döneminde elde edilebilecek toplam puan ise 60'tır.)